Praca w firmie AVANCE ma wiele zalet.

Oczywiście obowiązują u nas wszystkie ustawowe przepisy jak: ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, pielęgnacyjne, emerytalne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, jak i ochrona przed wypowiedzeniem i ciągłość wypłaty wynagrodzeń w przypadku choroby.

Zgodnie z taryfą mają Państwo prawo do płatnego urlopu i do dodatków za czas pracy w nocy, niedziele i święta.

Jako pracownicy naszej firmy otrzymają Państwo stałe miesięczne wynagrodzenie i atrakcyjne świadczenia dodatkowe. Oczywiście przysługuje każdemu także wynagrodzenie w czasie nieczynności.

Oprócz tego oferujemy:

  • Ciągłe szkolenia i kwalifikacje zawodowe na nowe zadania, metody pracy, techniki i obsługi maszyn – możliwości rozwoju zawodowego.
  • Szansę na rynku pracy dla początkujących, którzy u nas mogą zdobyć doświadczenie zawodowe.
  • Szansę na rynku pracy także dla starszych pracowników (50 +). U nas nie jest ważny wiek, tylko doświadczenie zawodowe i życiowe. No i oczywiście chęć do pracy.
  • Szybki powrót do życia zawodowego także dla osób poszukujących pracy
  • Atrakcyjne i długoterminowe możliwości zatrudnienia.

Podsumowując, mają Państwo - jako pracownicy w firmie AVANCE - obszerne zabezpieczenie społeczne.