Od powstania naszej firmy w roku 1993 budujemy zaufanie naszych pracowników poprzez nasze profesjonalne podejście do jakości oferowanych usług. My wiemy, że jedyną drogą do sukcesu są tylko nasi zaangażowani i dobrze wykwalifikowani pracownicy.

Nasi pracownicy stoją u nas na pierwszym miejscu i mają możliwość przez cały okres zatrudnienia z korzystania z pomocy osobistego serwisu naszego wykwalifikowanego personelu.

W dzisiejszych czasach słowo *praca tymczasowa* nie oznacza pracy na pewien określony czas. Wprost przeciwnie: w naszej firmie mamy pracowników, którzy od ponad 10-ciu lat i dłużej u nas pracują.

Praca tymczasowa stała się ważnym i nieodłączym elementem na rynku pracy. Związki zawodowe i związki pracodawców stworzyły korzystne i uczciwe warunki ramowe dla pracobiorców. W naszej firmie istnieje perspektywa na zatrudnienie na czas nieokreślony z zabezpieczeniem przez zbiorowe układy pracy według taryfy BAP DGB.

Oczywiście otrzymają Państwo u nas pełny pakiet socjalny ze wszystkimi świadczeniami jak: ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, pielęgnacyjne i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. W przypadku choroby, jak i urlopu, przysługuje każdemu pracownikowi ciągłość wypłaty wynagrodzeń.

My oferujemy Państwu:

  • zatrudnienie na czas nieokreślony z długoterminowymi możliwościami pracy
  • pracę z perspektywą w znanych przedsiębiorstwach
  • ponad 20-letnie doświadczenie branżowe i rynkowe naszej firmy
  • stałe miesięczne wynagrodzenie zgodne z taryfą według taryfy BAP-DGB
  • dodatki na Boże Narodzenie i wakacje
  • dodatki branżowe zgodne z taryfą według taryfy BAP-DGB
  • wynagrodzenie za nadgodziny
  • możliwość dodatkowego urlopu poprzez konto czasu pracy
  • szkolenia i kwalifikacje zawodowe